Η εταιρεία μας κατέχει άδεια διαχείρισης και ανακύκλωσης scrap μετάλλων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Μπορεί να εκδώσει δικαιολογητικά για την διαχείριση των υλικών ανακύκλωσης στα συνεργεία αυτοκινήτων για την μεταφορά τους και την έκδοση αδειών τους.

NEWSLETTER