Η εταιρεία μας αγοράζει τα μέταλλα ζυγίζοντας το κάθε υλικό χωριστά. Οι μικρές ποσότητες ζυγίζονται σε ζυγαριά 300 kgr.ενώ οι μεγάλες ζυγίζονται στην γεφυροπλάστιγγα μας 40Τ. Κατόπιν ζήτησης του πελάτη δίνεται και ζυγολόγιο.

NEWSLETTER